Conservering/restauratie week papier

Data zie Programma 2015

Een hele week conservering/restauratie van werken op papier.
Onderwerpen die aan de orde komen:
Papiergeschiedenis, fabricage van papier, looprichting, opspannen, doubleren op papier,
doubleren op linnen, nat en droog schoonmaken, marge aanzetten en stukken opvullen en op kleur brengen. In de ochtend theorie en in de middag praktijk. Er kunnen papieren werken worden meegenomen waaraan gewerkt kan worden. Cursus wordt gegeven door Freek Strating papierrestaurator/kunstverzorger Plaats: atelier winterdijk30b Kosten € 500,- ex btw incl alle materialen, lunch en syllabus