Papier restauratie basis cursus

door: Freek Strating (lijstenmaker/papierrestaurator)
Een cursus waarin meer inzicht wordt verkregen in het materiaal papier. In de ochtend wordt behandeld: geschiedenis
van het papier, fabricage van papier, zuurvrij, diverse beschadigingen etc . In de middag wordt geoefend met het
opspannen van prenten, droog en nat reinigen en het doubleren.
Data: zie programma 2015

Vervolgcursus papierconservering

Prenten zijn niet altijd alleen vies, maar missen soms ook een stuk of er zitten gaatjes in het papier.
In deze cursus gaan we in op aanbrengen van ontbrekende stukken en het opvullen van gaatjes. Ook wordt aandacht besteed
aan het retoucheren/inkleuren van deze aangevulde delen. Ook het doubleren van grote formaten komt aan de orde.
Grote formaten zoals affiches kunnen prima worden gedoubleerd op spanraam met linnen.
Data: in overleg

Schilderijen restauratie

door: Kees Ypelaar (schilderijenrestaurator)
In de ochtend uitleg over de verschillende schilder technieken, oppervlakte reiniging, verwijderen van de vernislaag
en het vernissen. In de middag wordt geoefend met schoonmaken.
Data: zie programma 2015

Ornamentenlijst restauratie

door: Kees Ypelaar
Uitleg over de verschillende lijsten.
Het maken van ontbrekende delen, het invoegen en weer op kleur brengen van ontbrekende delen.
Data: zie programma 2015

Conservering/restauratie week papier

Een hele week conservering/restauratie van werken op papier. Onderwerpen die aan de orde komen:
Papiergeschiedenis, fabricage van papier, looprichting, opspannen, doubleren op papier, doubleren op linnen, nat en droog
schoonmaken, marge aanzetten en stukken opvullen en op kleur brengen. In de ochtend theorie en in de middag praktijk.
Er kunnen papieren werken worden meegenomen waaraan gewerkt kan worden.
Cursus wordt gegeven door Freek Strating papierrestaurator/kunstverzorger
Datum: zie programma 2015